Έντυπο Εγγραφής

ΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΟ

Πολιτιστικός Σύλλογος Γονέων και  Αποφοίτων   Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως (70ου Αθηνών)

Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Προς,

Το Δ.Σ.  Του Συλλόγου   ΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΟ

Όνομα        : ……………………………………………………

Επώνυμο    : …………………………………………………..

Διεύθυνση : ……………………………………………………

(οδός-αριθμός-πόλη-ταχ. κώδικας)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ……………………………..

Επάγγελμα: …………………………………………………..

Τηλέφωνα : σπίτι         : …………………………………..

εργασία  : ……………………………………

κινητό      : …………………………………..

Κυρίες, Κύριοι,

Έχοντας μελετήσει το καταστατικό του Συλλόγου ΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΟ  με το οποίο και συμφωνώ, παρακαλώ να με εγγράψετε στα Τακτικά / Επίτιμα / Αντεπιστέλλοντα μέλη του.

Αθήνα  ……………………………..

Η Αιτούσα                           Ο Αιτών

Προτάθηκε από τα μέλη:

α)………………………………………………………..       β)………………………………………………………

Υπογραφή                                                                 Υπογραφή

 Πρόσθετες πληροφορίες:

Σχολείο αποφοίτησης  :    70ό Αθηνών  ……………………….  119ο Αθηνών ………………………Διευθυντής Σχολείου κατά την αποφοίτηση: …………………………………………….

*Περίοδος αποφοίτησης:  1940-1959…………..    1960-1979 …………… 1980-2000……………2001-2019……………    ή   έτος αποφοίτησης  …………….

*Θα θέλατε να προσφέρετε τις επαγγελματικές σας γνώσεις προς όφελος των σκοπών  του Συλλόγου; Εάν συμφωνείτε  σε ποιον τομέα προτείνετε να βοηθήσετε.

Διαλέξεις …………… Εργασίες   ………. Συμβουλευτική ομάδα………..   Άλλο………………….

*Η ενημέρωση των συγκεκριμένων πεδίων δεν είναι υποχρεωτική

Όλα τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις επικοινωνιακές και λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου.

Σημ. Το τέλος εγγραφής είναι 10 (δέκα)ευρώ και η ετήσια συνδρομή 20 (είκοσι)ευρώ εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως προβλέπονται από το καταστατικό όπου το τέλος εγγραφής παραμένει το ίδιο, η  δε ετήσια συνδρομή μειώνεται σε 10 (δέκα)ευρώ.

Η κατάθεση των ποσών μπορεί να γίνεται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,

                        Αρ.λογ.147/952109-71 (Κατερίνα Χατζηλεοντή-Σπύρος Τζεβελέκης)

Scroll to Top