Θεατρικό Εργαστήρι – Κήπος Εφορίας Αρχαιοπωλειών και Αρχαιολογικών Συλλόγων

Τα παιδιά της θεατρικής μας ομάδας, αυτοσχεδίαζαν σε Αρχαίους Ελληνικούς Μύθους με αφορμές και ερεθίσματα  από το γύρω χώρο.

Εικόνες

Scroll to Top