Στόχοι Χορευτικής Ομάδας

Μύηση των παιδιών στην Ορχηστική τέχνη ως έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης, με ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση σε έργα σημαντικών δημιουργών, Ελλήνων και ξένων, σύγχρονων και κλασικών.

Ενημέρωση των παιδιών για τα στοιχεία μιας Χορευτικής παράστασης όπως, χορογραφία, όρχηση , υποκριτική, διδασκαλία, χώρος, σκηνικά, κουστούμια, φωτισμός, μουσική, κίνηση κ.α.

Δημιουργία συνεργασίας, ομαδικού πνεύματος και φιλικών σχέσεων με τα άλλα παιδιά της ομάδας για την επιτυχία κοινών στόχων και την απόκτηση εμπειριών.

Παρουσίαση από τα παιδιά ποιοτικών χορευτικών παραστάσεων 1-2 φορές το χρόνο σε χώρους επαγγελματικών θεάτρων.

Εξοικείωση των παιδιών με το ευρύ κοινό, απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και απελευθέρωση “ συστολής”.

Παρακολούθηση παραστάσεων χορού σε επιλεγμένα θέατρα και ανάλυση από τη δασκάλα τους των παραμέτρων μιας παράστασης, όπως χορογραφία, χορευτές , σκηνικά, μουσική, φωτισμός κ.ά.

Γνωριμία και συζήτηση με συντελεστές της παράστασης.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς χορευτικών παραστάσεων.

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου δημιουργικά.

Διαχρονική σχέση των παιδιών με το Σχολείο μας καθώς στις χορευτικές μας ομάδες θα συμμετέχουν σταδιακά μαθήτριες και μαθητές του Σχολείου μας, απόφοιτοι και γονείς.

Scroll to Top