Επικοινωνία

Τον πρώτο μας Ιστότοπο δημιούργησε αφιλοκερδώς η Κυρία Ελισάβετ Τσάμη, το 2015 και τον φιλοξένησε, επίσης αφιλοκερδώς έως τον Ιούλιο του 2023.

Τα μέλη του Συλλόγου μας, αναγνωρίζουμε την ανιδιοτελή προσφορά της Κυρίας Τσάμη και την ευχαριστούμε για την καθοριστική συμμέτοχή της στην πολιτιστική μας δράση!

Ο νέος μας Ιστότοπος είναι υπό διαμόρφωση. Ζητάμε την κατανόησή σας και λίγη πίστωση χρόνου για να τον διαμορφώσουμε και να τον εμπλουτίσουμε με τις τελευταίες μας δράσεις.

Ο Σύλλογός μας φιλοξενείται προσωρινά στα γραφεία της εταιρίας
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ Μορφές Επικοινωνίας Α.Ε.

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ακροκύτταρο
Τσάμη Καρατάσου 5 Τ.Κ. 117-42 Ακρόπολις Αθήνα

Τηλ. 210-924 92 92
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ds@akrokyttaro.gr

Όλα τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις επικοινωνιακές και λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου.

Scroll to Top