Βιβλιοθήκη

Ο Στόχος μας

Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε σταδιακά μία Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Θα ξεκινήσουμε με θέματα ιστορίας, λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και τεχνολογίας. Ενημερώστε μας για ηλεκτρονικές διευθύνσεις με ελεύθερη πρόσβαση.

Η βοήθειά σας θα είναι πολύτιμη. Κάθε προσφορά δεκτή.

Scroll to Top