Στο άμεσο μέλλον

 
Άλλες Δράσεις:  Φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε στις ακόλουθες δράσεις, με στόχο να τις πραγματοποιήσουμε σύντομα.  Ζητάμε τις ιδέες σας και κυρίως την βοήθειά σας για την υλοποίησή τους!
Α’  Θέμα : “Ελάτε να γνωρίσουμε το πρώτο μας σπίτι.., μήπως και το τελευταίο.;;”
Ομάδα Γεωλόγων, Σπηλαιολόγων και Αρχαιολόγων θα μας ξεναγήσει στον μαγικό κόσμο των σπηλαίων από την δημιουργία τους και την κατοίκησή τους ,μέχρι την σύγχρονη εξερεύνηση , μελέτη και αξιοποίησή τους.
Διάρκεια 3-5 ώρες. Η δράση θα συνδυασθεί με επίδειξη κατασκευής αρχαίων εργαλείων και επίσκεψη σε αντιπροσωπευτικό σπήλαιο .
Β’  Θέμα :”Ιερογλυφικά “ή …¨πώς να διαβάσουμε τα γραπτά των παιδιών μας…¨
Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Μελέτης Αρχαίας Αιγύπτου (ΕΕΜΑΑ), θα οργανωθεί διαδραστική παρουσίαση της Αιγυπτιακής Ιερογλυφικής Γραφής.
Την παρουσίαση θα κάνει ο αρχαιολόγος – αιγυπτιολόγος κ. Βασίλης Χρυσικόπουλος πρόεδρος της ΕΕΜΑΑ. Διάρκεια2-3 ώρες.
Γ’  Θέμα : ¨Ταξίδια στην Ιστορία και τον Πολιτισμό¨ ή ¨ακολουθώντας τα βήματα του Παυσανία¨
Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί θα μας οδηγήσουν και ξεναγήσουν σε τοποθεσίες μνημείων και ιστορικών γεγονότων της Ατικής με οδηγό τα ΑΤΤΙΚΑ του Παυσανία.
Επίσης προγραμματίζονται ταξίδια σε μουσεία όπως Περιβάλλοντος,Υδροκίνησης κ.ά.
Scroll to Top